• Landschap1

  • Vogels2

  • Stern closeup

  • Vogels1
  • Vogels3
  • Vogels4
  • Vogels5

Stern2 kleinOp een kleine 100 meter ten noorden van onze haven heeft zich een flinke kolonie Grote Sterns gevestigd.

Natuurmonumenten heeft in het poelengebiedje aldaar een paar schelpeneilandjes aangelegd. Die blijken erg aantrekkelijk als broedplaats voor deze zeldzame zeevogel. Hun nesten liggen stijf tegen elkaar aan en het is er vaak een lawaai van jewelste wanneer de partner de broedende wederhelft of de jongen van vis komt voorzien. Vanaf de wegkant kunt u dit schouwspel van nabij volgen.
Begin juli zijn de jongen vergezeld van hun ouders uitgevlogen.

Stern4

Stern8

Behalve de grote stern zijn in dit natuurgebied talrijke andere vogels te bewonderen zoals de kluut en de lepelaar.

Stern7  Stern6